VIKTIG INFORMATION!

Al-Ayn har öppnat ett nytt bankkonto och därmed kan alla donatorer skänka sitt bidrag elektroniskt igen. Du kan skänka ditt bidrag via din internetbank till följande konto;
Bankgiro: 5351-7355

Det finns även möjlighet att skänka bidrag till utsatta änkor och föräldralösa barn via Paypal: http://paypal.me/AlaynSweden

För den som vill fortsätta skänka sitt bidrag kontant i ett av Al-Ayns kontor, eller via någon av våra ombud, finns den möjligheten också. Du kommer då få ett kvitto som bekräftar din betalning.

Al-Ayn tar tillfälligt emot donationer på följande sätt:

1. Genom att träffa våra ombud eller besöka något av våra kontor.
2. Genom Bankgiro: 5351-7355
3. Genom vår webbsida alayn.se/bidra-nu/
4. Donera till kontot info@alayn.se på Paypal.

OBS! Det är nödvändigt att veta att Paypal tar en avgift för sin tjänst, vilket är 1,9% + 3,25kr. Detta är viktigt att tänka på när ni skickar in ert stöd så vi får rätt summa inskickad till oss.

Vid frågor, kontakta Al-Ayn för svar och rådgivning. 

Bygger upp liv tillsammans

Nu sätter vi igång med vårt projekt som går under kampanjnamnet “Bygger upp liv tillsammans”.Målet med detta projekt är att kunna vara ett stöd för de drabbade familjerna och behövande barnen som lever under svåra omständigheter i Irak. Ett flertal byggnadsprojekt är startade samt mer ett stort fokus på utbildning och fadderskap för svårt behövande.Håll utkik på våra sociala medier denna kommande månad för att ta del av mer information och stöd oss under denna kampanj.Tack till alla som fortsätter hjälpa oss att göra livet bättre för så många behövande!

För att stötta föräldralösa barn kan du bidra till detta projekt genom att köpa andelar. En andel kostar enbart 200kr! Du kan också bidra med att köpa 1 kvm, och kostnaden för det är 9800kr. Markera ditt stöd med “AYN-VOC”. Vi tar emot donationer genom PayPal eller genom våra ombud och kontor. Tack för ditt fortsatta stöd. Läs mer om projekt.

Donate with PayPal button

Du kan göra skillnad!

Ett av tio barn har förlorat, eller riskerar att förlora, sina föräldrars omsorg. En stor andel av dessa barn förlorade deras pappor till följd av kriget i Irak år 2003. Det är för de här barnen som vi arbetar.

Det finns flera sätt som du kan hjälpa barn med tillsammans med oss. Att ge ett engångsbidrag eller bli månadsgivare hos Al-Ayn är ett av dem sätt som gör skillnad i barns liv. Genom att bli fadder och skänka pengar stöttar du inte bara arbetet i våra tjänster som vi ger till barnen och änkor runt om i Irak, du bidrar också direkt till att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.

Hur används mina pengar?

Al-Ayns mål är att alltid nå så många föräldralösa barn som möjligt med effektiva och långsiktiga insatser. Det är du, och bara du, som bestämmer vad dina pengar ska läggas på. Ena dagen kan du lägga ditt bidrag på utbildningsstöd där du startar en skola för föräldralösa barn i ett flyktingläger i Najaf. Dagen efter du kanske vill stoppa barnarbete i Baghdad. Dagen därpå startar du ett sjukhus med specialiserade läkare för att garantera utsatta föräldralösa barn vård, och så vidare! Om du istället vill att vi ska lägga ditt bidrag på det som vi anser är mest nödvändigt, så kan vi göra det. Det är helt och hållet du som bestämmer.

Skänk en engångsgåva

Syftet med engångsgåva som fadder är att du och andra religiösa donatorer hjälps åt för att täcka ett föräldralöst barns kostnader. Du kan betala en valfri summa när och hur mycket du vill

Skänk pengar som fadder

Att bli fadder och månadsvis skänka pengar till barn är den vanligaste typen av givande. Genom ett fadderskap hos Al-Ayn bidrar du varje månad till att barn som är eller riskerar att växa upp faderlösa får en trygg och kärleksfull uppväxt

Andra sätt att stötta vårt arbete med och rädda barnens liv

Förutom att bli fadder eller ge en engångsgåva kan du: ge ett bidrag till vår arbete för att bygga bostäder, köpa hushållsapparater och förse barnen med utbildningsstöd. Du har även möjligheten att garantera barnen tandvårdsstöd, hälso- och sjukvårdsstöd, bostadsstöd (bygga hus samt renovering ingår) och psykiskt stöd genom att bidra till ett rehabiliterings- och rådgivningscentrum.