Swisha en gåva

Search Website

Integritetspolicy

Överskott

Belopp du äger, i Svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Utländska valutor du äger i svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Skulder till dig som du förväntar dig ska återbetalas ?
Inkludera inte detta om det har redovisats tidigare räkenskapsår.
Ägodelar som inte används för försörjning ?
Detta inkluderar byggnader, gårdar, fabriker, varor, arbetsredskap och alla hushållsartiklar eller ägodelar som inte används för försörjning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på föregående år, och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på kommande år. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på kommande år, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på föregående år.
Finansiella avgifter ?
Detta inkluderar betalningen av nyckelpremien (surqufliah), betalningen av att använda jordbruksmark som ägs av staten, och betalningen av återupplivande av mark som är inhägnad och förberedd för bosättning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit.
Belopp du använde innan din khums förfallodatum ?
Detta är kontanter som var föremål för khums före din khums förfallodatum, och som du redan har spenderat (t.ex. om detta är första året du betalar khums, trots att du har behövt betala khums tidigare år)
Utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Utbytbara föremål är sådana som fritt kan bytas ut eller ersättas, helt eller delvis, mot en annan vara av liknande natur. Exempel på utbytbara föremål kan vara, 1. livsmedel 2. valutor 3. råvaror 4. aktier. Det övergripande konceptet är att de kan bytas ut mot liknande föremål med samma värde på marknaden.
Icke-utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är icke-utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Icke-utbytbara föremål är unika och individuella enheter eller objekt som inte kan bytas ut eller ersättas med exakt likadana exemplar. Till skillnad från utbytbara föremål, som kan bytas ut mot varandra på grund av sitt identiska värde, har icke-utbytbara föremål unika egenskaper eller attribut som gör dem unika och särskiljer dem från andra föremål i samma kategori. Ett exempel på icke-utbytbart föremål är digitala konstverk eller samlarföremål som har en unik identitet och inte kan ersättas med andra kopior.
Belopp som du redan har betalat med Sahm Al-Imams avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Imams avsikt före din khums förfallodatum.
Belopp du redan har betalat med Sahm Al-Sadas avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Sadas avsikt före din khums förfallodatum.

Avdrag

Kommersiella skulder ?
Inkludera alla kommersiella skulder du fortfarande är skyldig andra och är alla skulder som uppstår som ett resultat av kommersiella transaktioner och affärsrelationer. Det kan inkludera obetalda fakturor, lån eller kreditavtal som ingåtts mellan företag eller företag och deras kunder. Dessa skulder uppstår vanligtvis när en part utför en tjänst eller levererar varor till en annan part, och betalningen förväntas senare enligt överenskommelse eller kontrakt.
Återstående underhållsskulder tagna under det finansiella året ?
Inkluderar skulder som lånades under det finansiella året för boende (bostadslån), bil, etc. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån.
Återstående underhållsskulder tagna under tidigare finansår ?
Inkluderar skulder som lånades under föregående finansår för boende (bostadslån), bil, etc. Tillgången (hus, bil, etc.) måste fortfarande vara i din ägo. Beräkna endast beloppet som du inte har dragit av från dina vinster under tidigare finansår. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån
Belopp du äger som redan har betalats för khums ?
Beräknas på din khums förfallodag. Inkluderar återstående medel som var föremål för khums under tidigare år och som du redan har betalat khums på.
Anteckningar
 1. Din khums förfallodag är den första dagen du började arbeta eller bedriva verksamhet. Om du är pensionerad eller inte är anställd kan du komma överens om en khums förfallodag med en representant för marja’a, beräkna separata khums-år för varje vinst du gör, från den tidpunkt du gjorde den vinsten.
 2. Khums för kommersiella varor och fastigheter som är avsedda för handel bör betalas i enlighet med deras aktuella marknadsvärde, även om de köptes med vinster som ett år har passerat på, om inte priset de köptes för är högre än det nuvarande värde.
 3. Om beräkningarna visar att det belopp som ska betalas som khums är negativt på grund av uppehållsskulder, Då beräknas och exkluderas beloppet för uppehållsskulden, vilket motsvarar det belopp av khums som ska betalas för resten av objektet.
 4. Om underhållsskulder fullt ut betalas under det finansiella året, exkluderas denna summa från vinsten.
 5. Egendomar som inte omfattas av khums är:
  1. Egendomar som ägs genom arv:
  2. i. Pengar
  3. ii. Fastigheter
  4. iii. Föremål som kan överföras och liknande
  5. Ägodelar ägda av kvinnan från hemgift (mahr):
  6. i. Pengar
  7. ii. Guldsmycken
  8. iii. Hemmöbler och liknande
  9. c. Ägodelar som används för personliga eller familjemässiga försörjningar från vinsterna under det finansiella året:
  10. i. Bostadshem
  11. ii. Hemmöbler och liknande boendeföremål
  12. iii. Trädgårdar som används för fritid och för personlig nytta av deras frukt.
  13. iv. Egna eller familjebilar
  14. v. Djur som är till nytta för hushållet, som en ko för mjölk eller en höna för ägg.
  15. d. Skulder som ägs av andra som du inte förväntar dig att bli återbetald.
  16. e. Varor som köpts genom skuld som ännu inte har betalats tillbaka

Totalt belopp för Khums 0kr

Khums förfaller 0kr

Sahm al Imam som ska betalas 0kr

Sahm al Sada som ska betalas 0kr

Mejla mig Khums rapport

Al-Ayn for Social Care Sweden Privacy Policy

At Al-Ayn for Social Care Sweden, we rely on the support and generosity of individuals like yourselves to enable us to serve orphaned children and displaced families. That is why we want to be completely transparent about how we process your data.

Al-Ayn for Social Care Sweden is registered in Sweden (Org. Nr.: 802471-6451). Al-Ayn for Social Care Sweden’s registered address is Gullivervägen 13, 176 77, Järfälla.

Privacy Notice – October 2023

Our main website is www.alayn.se. This Privacy Policy applies to this website and includes the following information:

Sections

 1. What data we hold about you?
 2. Why we hold and process your data?
 3. How we collect your data
 4. When we will get in touch with you
 5. How long we will keep your personal data
 6. We will not share your data*
 7. Third Party Use
 8. Data Security & Your Rights
 9. Your Communication Choices
 10. Changes to Al-Ayn for Social Care Sweden’s Privacy Policy
 11. What data we hold about you?

We hold specific personal information about you. Below is a list of the types of data we currently hold:

 • Full name: We always ask for your full name, so we know who you are and how to talk to you.
 • Email Address: We need to be able to contact you for administrative purposes (See section 2 for details) by sending you an email, which is why this field is mandatory on all our web forms. If we have your consent or are otherwise permitted to do so, we will also email you our e-newsletter with marketing information about our projects, fundraising activities and upcoming fundraising events.
 • Phone number: We also request your phone number. We will only call you for administrative purposes (See section 2 for details). If we have your consent or are otherwise permitted to do so, we will send you occasional marketing information about our projects, fundraising activities and upcoming fundraising events by text message.
 • Postal address: We ask for your house number and postcode so that we hold a valid postal address for you. We need this information for the following reasons:  To set up standing orders and one-off card payments, to deliver items to you (Vouchers or a Sadaqa Box for example). If we have your consent or are otherwise permitted to do so, we will send you occasional marketing information about our projects, fundraising activities and upcoming fundraising events by post.
 • Other forms of (non-sensitive) personal data we occasionally request may include additional identifiers such as Date of Birth and personal characteristics such as gender.
 • Why we hold and process your data?

We hold and process your personal data for a number of reasons:

 • To keep a record of donations you have made and our communications with you.
 • To keep a record of requests and actions taken by you.
 • To support our volunteers, whether during office volunteering, at stalls or when participating in fundraising events
 • To support community-based activities
 • We may also use your personal information for list-based targeting on social media, to provide you with content that will be most relevant to you.
 • To ensure we do not send unwanted information to supporters or members of the public who have informed us they do not wish to be contacted
 • for reasons related to administering any donations you have made,
 • Other administrative reasons include to confirm receipt of donations.
 • Or, if you have communicated with us whether by letter, email, text, social media, message board or any other means, to respond to your communications.
 • To analyse and improve the activities and content offered by Al-Ayn for Social Care Sweden.

We will continue to comply with legal requests where disclosure is required or permitted by law (for example to government bodies for tax purposes or law enforcement agencies for the prevention and detection of crime, subject to such bodies providing us with a relevant request in writing).

We may also use your personal information to send emails, text messages and postal mail for direct marketing purposes if we have your consent or are otherwise permitted to do so. This allows us to send you occasional marketing information about our projects, fundraising activities and upcoming fundraising events that we believe will be of interest to you. You can update your preferences at any time on how you would like us to contact you. See section 9 for details.

 • How we collect your data

Al-Ayn for Social Care Sweden may collect your personal data in the following circumstances when you make an informed choice to ‘opt in’:

You may give us your personal data directly when you make a donation, sign up for one of our events or when you communicate with us. This could be collected electronically, via our websites, in writing, or orally.

Or, you may give us your information indirectly when you contribute to Al-Ayn for Social Care Sweden via fundraising sites.  These independent third parties will pass your data to Al-Ayn for Social Care Sweden where you have indicated that you wish to support us and have given your consent, or it is a necessary part of completing a contract with you.

When we rely on consent to contact you, we will ensure the consent was given in an unambiguous manner that the statement or affirmative action is recorded every time as proof of consent.

 • When we will get in touch with you

The orphaned children are at the centre of every decision we make and you, our supporters, are crucial to the advancement of our shared cause. Our aim is to communicate with you in a way that makes you want to be more and more involved as you witness the impact of your support.

The first time you give us personal details – for example, when you sign up to our email mailing list, support our “Orphan Sponsorship” scheme, register for an event or make a donation – you may receive follow up information from us directly relevant to this activity like an acknowledgement of receipt as well as updates on how your support is making a difference.

If you have provided us with consent to use your details for marketing purposes, then we may also contact you about our projects and fundraising activities and other ways to support us.

In order to ensure that the data we hold about you is accurate and up to date, we may occasionally get in touch to ask you to update your information.

Where you give us your consent to send marketing information, we will wherever possible let you know how long this consent will last. Unless we have grounds for believing that a longer period is reasonable and have explained this to you, we will understand your consent to last for 36 months. After this time, in order for us to continue to update you, we will need your refreshed consent. You can update or withdraw your consent at any time for individual channels of communication, or for all channels. See section 9 for details on how to do this.

We will generally treat any marketing consent you give us as lasting for 36 months, but will apply the following exceptions (but only where we inform you of this at the time you give consent):

 • Where you have committed to giving us a regular donation (unless you choose to withdraw your consent). We will treat consent as enduring until you cancel your donation, at which point your consent will expire 36 months after the last donation. This is to enable us to keep you up to date with the impact of your donations, and to offer alternative means of support.
 • Where you have notified us that you will be leaving a legacy to Al-Ayn for Social Care Sweden. This is a lifetime commitment and although we will provide you with regular opportunities to shape and control your communication from Al-Ayn for Social Care Sweden we will treat your consent as ongoing.
 • Other circumstances in which you may receive marketing information from Al-Ayn for Social Care Sweden: ‘Soft Opt In’ refers to the concept that allows us to send marketing communications by email and text message to individuals who have previously purchased similar goods and services, provided they were given the opportunity to opt out at the time of purchase. We will not use the “soft opt in” option if you have opted out of receiving email and/or text messages.
 • How long we will keep your personal data?

We will hold your personal information on our systems for as long as is necessary for the relevant activity.

For instance, if you request that we stop sending you marketing materials, we will continue to keep a record of your contact details and appropriate information to enable us to comply with your request not to be contacted by us.

 • We will not share your data*

Please be assured that we will not, under any circumstances, share your data with anyone for marketing purposes and you will not receive offers from other companies or organisations as a result of giving your details to us.

We do not store credit card details nor do we share financial details with any 3rd parties.

*We may share certain limited information with Al-Ayn Social Care Foundation International (based in the United Kingdom) or its affiliates around the world for administrative purposes.  However, we are committed to ensuring that all your data is kept secure regardless of where the data resides and to providing appropriate protection for your information where such data is transferred outside of the EEA.

 • Third Party Use

Some pages on the website include links to third-party payment websites. These sites are governed by their own privacy statements, and Al-Ayn for Social Care Sweden is not responsible for their operations, including but not limited to their information practices. Users submitting information to or through these third-party websites should review the privacy statements of these sites before providing them with personally identifiable information.

 • Data Security & Your Rights

All the data held about you is held securely. We ensure that there are appropriate technical controls in place to protect your personal details.  For example, we keep strict records of who has access to information that we hold to ensure that your information is only accessible by appropriately trained staff and volunteers and can be requested at any time.

If you would like to find out more about how we use your personal data or want to see a copy of information about you that we hold, please contact us.

 • Your Communication Choices

We will make it easy for you to tell us how you would like to receive marketing communications from us and to share any concerns or complaints you may have.

If at any time you wish to change how we communicate with you, update the information we hold, or raise a concern please do get in touch. There are several ways you can do this:

 • Send us an email: [email protected]
 • Write to us: Al-Ayn for Social Care Sweden, Gullivervägen 13, 176 77 Järfälla
 • Call us: +46700441058
 • You also have the right to make a complaint direct to the data protection authorities.
 1.  Changes to Al-Ayn for Social Care Sweden’s Privacy Policy

This Privacy Policy may be updated from time to time, so you may wish to check it each time you submit personal information to Al-Ayn for Social Care Sweden. If material changes are made to the Privacy Policy we will notify you by placing a prominent notice on the website.