BLI FADDER TILL ETT FÖRÄLDRALÖST BARN I IRAK …

Du kan välja att bli fadder till ett barn – ett personligt fadderbarn. Genom ditt kontinuerliga stöd ser du då till att ditt personliga fadderbarn börjar skolan, klarar sina studier, får kläder, mat, tryggt boende och mycket mer. Du ser helt enkelt till att ditt fadderbarn får en trygg uppväxt, likt de övriga barnen.

2.369

Föräldralöst barn väntar