Organiserade huvudkontoret för Al-Ayn-organisationen i Sverige – Stockholm idag en workshop som heter “Volontärarbete” där föreningens syfte och dess aktiviteter i allmänhet och vad som är frivilligarbete i synnerhet introducerades. Med deltagande av flera unga män och kvinnor som bor i Stockholm som nyligen har anslöt sig till Volontärarbete för föreningen (frivillig).