Vårt Samhälle, Vårt Ansvar …

På grund av de nuvarande förhållandena som landet går igenom på grund av “Coronavirus” och utifrån vårt individuella ansvar gentemot vårt samhälle, antar Al Ayn For Social Care Sweden organisationen i Sverige ett frivilligt initiativ som syftar till att stödja kategorin “mest utsatta” för att säkra deras behov under denna kris.

Syftet med initiativet:
Att hjälpa de ”mest utsatta” ägare av kroniska sjukdomar och äldre att säkra sina behov utan att lämna sina bostäder.

För att gå med oss, fyll i vårt formulär: