VÄRNA VÅRA BARN …

I samband med månaden Ramadan har Al-Ayn for social care Sweden inlett kampanjen #VärnaVåraBarn som syftar till att stötta utsatta föräldralösa barn och deras familjer.

Kampanjens syfte har 4 mål:
1- Att sponsra ett föräldralöst barn: som går ut på att betala “650 kronor” i minst 12 månader. För mer information klicka här.

2- Att delta i ett faderskap: som går ut på att betala “250 kronor” en eller flera gånger. Donationskoden är AYN-ANN.

3- Livsmedelsstöd: där du kan ge “50 kronor” eller mer som går åt att ge mat till fastande utsatta personer. Donationskoden är AYN-FOO.

4- Hälso- och sjukvårdsstöd: Donationskoden är AYN-MED.

Låt oss tillsammans säkerställa att tusentals utsatta föräldralösa barn och deras familjer får leva under goda samt trygga förhållanden.