Sayid Mohammed bostadskomplex:

Denna bostadskomplex har Al-Ayn byggt i syfte att garantera ett tryggt hem åt de hemlösa föräldralösa barnen och änkorna. Den ligger i den irakiska staden Saladin och dess storlek är 7500 kvadratmeter. Den består av totalt 50 bostäder som alla är bottenvåningar. För tillfället har 35 av 50 bostäder byggts klart.

Du kan bidra med att komplettera denna bostadskomplex genom att köpa en andel, eller flera. Ditt stöd behövs.

Du kan bidra med att komplettera denna bostadskomplex genom att köpa en andel (200 kr), eller flera. Ditt stöd behövs.

Donate with PayPal button

Bilder av komplexet