AL-AYN FOR SOCIAL CARE SWEDEN

Al-Ayns föreningsarbete påbörjades i samband med en välgörenhetsinsamling 2013 för att hjälpa föräldralösa barn i Irak. Barn som levde under mycket svåra förhållanden.

Org. Nr. 802471-6451