I dag fredagen 17 juli 2020 startar Föreningen Al-Ayn en second hand butik i Malmö i södra Sverige. Intäkterna kommer att gå till änkor, fader- och föräldralösa barn.

Med hänsyn till Corona situationen ägde Invigningen rum i närvaro av ett begränsat antal inbjudna.

Al-Ayn jobbar konstant för att utöka sina aktiviteter geografiskt. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för fler behövande barn och deras familjer.