BIDRA MED DETTA GENOM DIN EGEN SAMLING NU …

Insamlingsbössorna tillverkades av Al-Ayn i syfte att samla

in pengar för de behövande föräldralösa barn som är registrerade

i organisationen i Irak. Insamlingslådor har haft ett stort intryck;

Där Al-Ayn har kunnat uppfylla och täcka flera föräldralösa

barns grundläggande behov med hjälp av insamlingslådor.

867

Insamlingsbössor Distributerade i Sverige