Från Stockholm till Irak …

Al-Ayn har lyckats skicka 27 kartonger fyllda med leksaker till Irak tack vare de generösa donatorer. Leksakerna ska vara de föräldralösa barnens present under nyår.
Al-Ayn vill därmed tacka alla som bidragit med att skänka bort leksaker. Al-Ayn vill även tacka alla som hjälpt till med att skicka leksakerna till Irak så att leksakerna når utsatta föräldralösa barn.