offergavor

2.300,00  kr. 
Plus an additional to cover gateway fees.
Väj betalningssätt
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Villkor

Donationstotal: 2.300,00 kr.