offergavor

 kr.  2 300,00
Plus an additional to cover gateway fees.
Väj betalningssätt
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Donationstotal:  kr. 2 300,00