FRÅN GENEVE:

Vi fortsätter med vårt arbete för att stärka föräldralösa barn genom över hela världen. Vi höll ett sidoevenemang vid FN:s råd för mänskliga rättigheter. Vi presenterade våra insatser  för de behövande. Vi presenterade även vårt samarbete med olika organisationer för att hjälpa de i nöd på ett bättre sätt.