Vanliga frågor kring fadderskap

Vad händer efter att jag anmält mig som fadder?

Det som händer efter att du anmält dig som fadder är att ett välkomstpaket landar i din brevlåda efter ungefär en vecka. I välkomstpaketet hittar du all information du behöver om ditt fadderskap. Beroende på vilket typ av fadderskap du valt kommer du få löpande information under året. Du kommer dessutom få vår fina tidning SOS Barn två gånger per år.

Hur länge gäller mitt fadderskap?

Ett fadderskap hos SOS Barnbyar har ingen bindningstid. Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss.

Om du följer ett barns liv i en barnby och väljer att inte säga upp fadderskapet får du information om det barnet tills att barnet blir självständigt och flyttar ifrån barnbyn. Det kan också hända att barn återförenas med biologiska släktingar och därför flyttar från barnbyn. När barnet lämnar fadderskapsprogrammet informerar vi dig skriftligen, samtidigt som du får chansen att följa ett nytt barn eller en hel barnby.

Hur används mina pengar?

SOS Barnbyar arbetar brett och förebyggande för att barn i första hand ska kunna stanna hos sina biologiska familjer. Barn som förlorat sina föräldrar, eller av olika anledningar inte kan bo med dem, får istället ett hem och en kärleksfull familj i någon av våra barnbyar eller fosterfamiljer.

Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av ditt bidrag till barnbyn där det bland annat används till utgifter för kläder, skolgång och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar eller i våra familjestärkande program. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Du som inte valt att följa ett barn eller en barnby stöttar istället vårt internationella arbete där pengarna används där behovet är som störst just nu.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2017 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 14,1 procent och 88,1 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen (2 procent av reserverade medel från tidigare år har utbetalats).

Var hittar jag mer information?

Vill du läsa mer om SOS Barnbyar kan du besöka följande sidor:


FAQ

Frequently asked questions
from our community