De lysande stjärnorna-centret

Många föräldralösa unga utnyttjas vid tidig ålder genom att tvingas in till lågbetalda arbeten. Därför är ett av målen för detta projekt att bekämpa det utnyttjande som utsatta föräldralösa utsätts för genom att de istället får lära sig olika praktiska yrken.

– Det är 1672 kvadratmeter stort och består av 4 våningar. Projektet finns i huvudstaden Baghdad.
– Syftet med detta projekt är att utsatta unga föräldralösa ska få hjälp att stå på egna ben.
– Projektet består av att föräldralösa, pojkar som flickor, ska utvecklas och lära sig praktiska yrken. Dessutom kan de barn med psykisk ohälsa få möjlighet till rehabilitering.

högpresterande studiemässigt.

De lysande stjärnorna-centret består av;

1. Två avdelningar för rehabilitering där de föräldralösa barnens psykiska tillstånd studeras noggrant samtidigt som man hittar lösningar på deras problem.

2. Möjlighet till att lära sig ett praktiskt yrke genom 12 olika workshops. Syftet är att de föräldralösa barnen lär sig ett yrke som de kan få nytta av i framtiden för att försörja sig. Det finns workshops för IT, matlagning, syslöjd med mera.

3. Ett lager innehållande de saker som privatpersoner donerat till änkorna samt de föräldralösa barnen.

4. En sal enbart för utdelning av de material som donerats till änkorna och de föräldralösa barn.

5. Ett kafeteria.

6. En stor sal för fester och evenemang. Till exempel hålls i denna sal ceremonierna för att hylla de föräldralösa barn som

                                                      Frisörworkshop

                                                            Konsthantverksworkshop