ENGÅNGSGÅVA SOM FADDER!

Syftet med engångsgåva som fadder är att du och andra religiösa donatorer hjälps åt för att täcka ett föräldralöst barns kostnader. Du kan betala en valfri summa när och hur mycket du vill

Skänk en engångsgåva

Syftet med engångsgåva som fadder är att du och andra religiösa donatorer hjälps åt för att täcka ett föräldralöst barns kostnader. Du kan betala en valfri summa när och hur mycket du vill