BLI FADDER IDAG!

Vad innebär det att vara Al-Ayn fadder?

Du kan välja att bli fadder till ett barn – ett personligt fadderbarn. Då kan du till exempel bli fadder till ett barn i Baghdad, Basra, Mosul eller där du själv önskar i Irak. Då får du följa barn som Sara, Mehdi eller Zeinab i deras uppväxt och utveckling. Genom ditt kontinuerliga stöd ser du då till att ditt personliga fadderbarn börjar skolan, klarar sina studier, får kläder, mat, tryggt boende och mycket mer. Du ser helt enkelt till att ditt fadderbarn får en trygg uppväxt, likt de övriga barnen.

Om du inte vill bli fadderbarn till ett specifikt barn kan du istället välja att bli fadder tillsammans med Al-Ayn genom engångsgåva. Då stöttar du tillsammans med andra Al-Ayn donatorer flera föräldralösa barn samtidigt. Genom att du och andra Al-Ayn donatorer hjälps åt, ser ni till att samla ett årsbidrag till ett Al-Ayn barn. Denna engångsgåva kan du ge när och hur ofta du vill.

Hur blir man fadder och vad innebär det?

Att bli fadder och göra skillnad är enkelt. Men vad innebär det att vara fadder och vad kan du förvänta dig? När du valt vilken typ av fadder du vill bli och registrerat dig, kommer du få ta del av uppdateringar kopplat till just ditt fadderskap.

  1. Man fyller i vår blankett. Den finns på vår hemsida, hos vårt huvudkontor eller hos någon av våra ombud.
  2. Stiftelsen upplyser om barnens behov, som inte är direkt medicinskt relaterade.
  3. Fadder betalar in ett belopp månadsvis, som oavkortat går till det föräldralösa barnet.
  4. Fadder kan även bestämma hur ofta betalning skall ske (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) och även hur länge han/hon ska betala.
  5. Fadder får även besöka barnet och dess familj i Irak om deras situation tillåter det. Al-Ayn kan även ordna en annan typ av kontakt. Detta sker i så fall under närvaro från vår stiftelse.
  6. Fadder kan även ge enstaka donationer, i form av kläder eller andra gåvor inför någon av de religiösa högtiderna, födelsedag eller en annan speciell dag.

Det är viktigt att du får ta del av de fantastiska resultat du är med och skapar, som bekräftar att du verkligen gör skillnad.