ÄR DU REDAN FADDER!

Till dig som redan fadder!

Fadderns roll vid fadderskap:

a) Faddern kan välja ett av följande alternativ:
1. Barn utan särskilda behov 650 kr/månad.
2. Barn med medicinska behov 790 kr/månad.
3. Föräldralösa fallit offer för terrorism790 kr/månad.
4. Barn med akademisk begåvning ”Ett begåvat barn med hjälp till vidare studier och utbildning” 930 kr/månad. Man kan givetvis välja mer än bara ett alternativ. Man kan också välja annat belopp att stödja barnet med.

b) Fdderskap kan avbrytas när som helst. MEN…det tar fyra (4) månader att avsluta allt. Alltså är det fyra månaders uppsägningstid då du fortsätter att betala som vanligt.
Anledningen till detta är att barnen påverkas psykiskt när stödet avbryts plötsligt. Barnen kan komma att känna sig oviktiga och förkastade bland annat. Under uppsägningstiden söker stiftelsen efter en ny fadder.

c) Fadder kan även bestämma hur ofta betalning skall ske (månadsvis, kvartalsvis,  halvårsvis eller årsvis) och även hur länge han/hon ska betala.

d) Fadder får även besöka barnet och dess familj i Irak. Även annan kontakt kan ordnas av Al-Ayn.

e) Fadder kan även ge enstaka donationer, i form av kläder eller andra gåvor. T.ex. inför någon av de religiösa högtiderna eller t ex födelsedagar. Detta sker i så fall under närvaro från vår stiftelse.

f) Fadder kan även välja att täcka vissa sjukvårdskostnader. T.ex. kan ett föräldralöst barn råka ut för plötslig sjukdom eller behöva något kirurgiskt ingrepp. Vår stiftelses medicinska kommitté är i så fall närvarande.

g) Fdderskap får givetvis fortsätta även efter att barnet fyllt 18 år. Stiftelsen önskar vid dessa tillfällen se lämpligheten i det hela och komma med eventuella rekommendationer.
h) Fdderskap kan även bidra till att renovera barnets boende och kan även ordna försörjningsprojekt åt den föräldralösa.

Skriv vänligen ert förnamn följt av barnets kod som referens/meddelande när ni överför pengar. Nedan ser ni angivet hur meddelandet bör se ut.

Referenskod: XXXX
Bankgiro: 172-3899